top of page

บริการของเรา

บ้านใจอารีย์คลินิกกายภาพบำบัด เรามุ่งมั่นบริการคนไข้ในพื้นที่เขตหนองแขม และบริเวณใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ปลายปี 2561 เรามุ่งหวังอยากเห็นคนในสังคมมีสุขภาพที่ดีขึ้น ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

คลิกเพื่อเช็คค่ารักษาของเรา!

กายภาพบำบัดสำหรับอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ

  • ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดเท้า

  • หมอนรองกระดูกปลิ้น กระดูกทับเส้น

  • ชาร้าว ลงแขนหรือขา

  • ข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม

  • ไหล่ติด ปวดข้อศอก เอ็นอักเสบ รองช้ำ

Physical Therapist

กายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา

เตรียมความพร้อมก่อนแข่ง และหลังเเข่ง (Prehab-Rehab)

เพื่อป้องกันบาดเจ็บ และเร่งฟื้นฟูประสิทธิภาพของร่างกายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Patient with Healthcare Nurse

กายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

เพื่อเร่งฟื้นฟู และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เหมาะกับ :

  • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

  • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

  • ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บต่างๆ

กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องการทรงตัว ซึ่งจะส่งผลต่อการล้มและนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมาได้ คลินิกเราจึงออกแบบโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมิน และท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแต่ละคน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการล้มได้

bottom of page