top of page

บริการของเรา

บ้านใจอารีย์คลินิกกายภาพบำบัด เรามุ่งมั่นบริการคนไข้ในพื้นที่เขตหนองแขม และบริเวณใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ปลายปี 2561 เรามุ่งหวังอยากเห็นคนในสังคมมีสุขภาพที่ดีขึ้น ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ค่ารักษาของเรา!

กายภาพบำบัดสำหรับอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ

ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดเท้า

หมอนรองกระดูกปลิ้น กระดูกทับเส้น

ชาร้าว ลงแขนหรือขา

ข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม

ไหล่ติด ปวดข้อศอก เอ็นอักเสบ รองช้ำ

Physical Therapist

กายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา

เตรียมความพร้อมก่อนแข่ง  และหลังเเข่ง (Prehab - Rehab) เพื่อป้องกันบาดเจ็บ และเร่งฟื้นฟูประสิทธิภาพของร่างกายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Patient with Healthcare Nurse

กายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

เพื่อเร่งฟื้นฟู และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เหมาะกับ :

ผ่าเข่า (Total Knee Arthroplasty)

ผ่าสะโพก (Total Hip Arthroplasty)

ผ่ากระดูกสันหลัง (Post-operative lumbar Spine Surgery)

ผ่ากระดูกคอ (Post-operative Cervical Spine Surgery)

ผ่าไหล่ (Post-operative shoulder Surgery)

กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องการทรงตัว ซึ่งจะส่งผลต่อการล้มและนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมาได้ คลินิกเราจึงออกแบบโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมิน และท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแต่ละคน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการล้มได้

bottom of page