Patient with Healthcare Nurse

เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นรักษาคนไข่ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการรักษาคนไข้ บ้านใจอารีย์คลินิกกายภาพบำบัดเปิดทำการตั้งแต่ปลายปี 2561 คลินิกเราตั้งอยู่ที่ซอยวุฒิสุข ข้างสน.หนองแขมในกรุงเทพมหานคร โดยตั้งใจพัฒนาการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งมั่นจะเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ดีที่สุดในพื้นที่เขตหนองแขมให้ได้